яслена група Звездица

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Природен свят / Социален свят Български език и литература Природен свят / Социален свят Конструктивно технически и битови дейности Математика
Конструктивно технически и битови дейности Физическа култура Изобразително изкуство Музика Игрова култура
Български език и литература Игрова култура Български език и литература Изобразително изкуство Физическа култура

Екип