група Златни сърчица

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език и литература Математика Математика Български език и литература Български език и литература
Музика Физическа култура Физическа култура Околен свят Изобразително изкуство
Изобразително изкуство Околен свят Конструиране и технологии Математика Музика
Околен свят Български език и литература Български език и литература Физическа култура Околен свят
Математика Конструиране и технологии

График Допълнителни педагогически дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
15:00ч. Народни танци 10:30ч. Йога 9:00ч. Английски език 10:30ч. Йога 11:30ч. Английски език
11:00ч. Футбол 15:00ч. Народни танци 11:00ч. Футбол 15:00ч. Карате
11:30ч. Английски език 15:30ч. Карате 15:00ч. Латино танци
15:00ч. Латино танци 16:00ч. Плуване
16:00ч. Плуване

Екип

Преподаватели по ДПД

Латино танци

клуб „София данс“

Иван Терзиев

0888 257225

Народни танци

Школа „Севдице“

Лора Яворова

0877 115211

Пиано

частно лице

Катя Станулова

0879 587248

Футбол

клуб „Лъвчета“

Венцислав Гаврилов

0888 477335

Английски език

„Нолита“ ООД

Светлин Колев

0887 208721

Карате

клуб „Банкя“

Калин Младенов

0888 615824

Плуване

клуб „Лъвчета“

Венцислав Гаврилов

0888 477335

Йога

клуб „Здраве“

Сюзан Генева

0887 603787