група Пламъче

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Математика Околен свят Български език и литература
Физическа култура Изобразително изкуство Музика Физическа култура Музика
Изобразително изкуство Математика Конструиране и технологии Математика Физическа култура
Български език и литература Околен свят Конструиране и технологии Околен свят
Български език и литература

График Допълнителни педагогически дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
11:00ч. Английски език 10:00ч. Йога 10:00ч. Народни танци 10:00ч. Йога 11:00ч. Английски език
11:30ч. Народни танци 11:30ч. Футбол 11:00ч. Английски език 11:30ч. Футбол
15:00ч. Плуване 15:30ч. Карате 15:00ч. Плуване 15:00ч. Карате
15:30ч. Латино танци

Екип

Преподаватели по ДПД

Латино танци

клуб „София данс“

Иван Терзиев

0888 257225

Народни танци

Школа „Севдице“

Лора Яворова

0877 115211

Пиано

частно лице

Катя Станулова

0879 587248

Футбол

клуб „Лъвчета“

Венцислав Гаврилов

0888 477335

Английски език

„Нолита“ ООД

Светлин Колев

0887 208721

Карате

клуб „Банкя“

Калин Младенов

0888 615824

Плуване

клуб „Лъвчета“

Венцислав Гаврилов

0888 477335

Йога

клуб „Здраве“

Сюзан Генева

0887 603787